User Avatar
Bez kategorije

Kurs Ljubavi Prema Sebi

8 dana
Svi nivoi
8 lekcija
0 kvizova
86 studenata

Kako izvršiti uplatu?

Svoje mjesto na kursu možete osigurati uplatom putem:
1. Paypala
2. Bankovnog računa

Za uplate na bankovni račun:
Naida Kundurović – Aya’s Touch
Rizaha Štetića 2
71 000 Sarajevo
1411925701639360
BBI Bank
Svrha uplate: transfer
Iznos: 40KM